Voorwaarden & privacy statement

Website voorwaarden

Joheco stelt deze website en de daarop aangeboden diensten waaronder het klantportaal ter beschikking. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan gebonden. Door hiervan gebruik te maken, ga je onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden. We raden je aan ze goed door te nemen voor je de website gebruikt. Joheco Automatisering behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Deze wijziging gaat in vanaf het moment van publicatie van de wijziging. Check daarom regelmatig deze voorwaarden voor eventuele aanpassingen.

Algemeen

Deze website www.joheco.nl is eigendom van Joheco Automatisering (in deze voorwaarden en op deze website aangeduid als “Joheco”).
Joheco is gevestigd aan de Ampèrestraat 6b te Hillegom en geregistreerd onder nummer 34073137 bij de Kamer van Koophandel en bereikbaar via info@joheco.nl.

Toegestaan en verboden gebruik

De gebruiker kan zonder enige verplichting de website en alle gegevens met betrekking tot de dienstverlening van Joheco raadplegen.
Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website en/of het klantportaal, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.
Het is strikt verboden om de gegevens die via deze website beschikbaar worden gesteld voor enig eigen commercieel doel te gebruiken. Dit houdt onder meer in dat het strikt verboden is om deze gegevens geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van Joheco:

 • te verzamelen en op te slaan in een eigen database;
 • te gebruiken voor her-publicatie op andere websites, online diensten of online of offline publicaties; of
 • te gebruiken voor het ongevraagd toezenden van aanbiedingen of informatie over eigen producten of diensten.

Disclaimer en aansprakelijkheid

Joheco besteedt veel aandacht aan de inhoud en juistheid van de weergegeven informatie op deze website. Joheco kan echter geen garantie geven voor de continue beschikbaarheid en juistheid van alle voorkomende gegevens op deze website. Joheco is niet aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden in de aangeboden gegevens.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden en alle diensten van Joheco is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Privacy en cookiebeleid

Joheco verzamelt en gebruikt jouw persoonlijke gegevens op haar website / klantportaal om in eerste instantie met je te communiceren. Jouw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel onze diensten en websites te verbeteren.
Om onderscheid te maken tussen verschillende diensten heeft Joheco verschillende websites in beheer. Dit privacy beleid geldt voor de volgende websites:
www.joheco.nl
www.firstclasswifi.nl

Joheco verwerkt daartoe op haar websites de volgende gegevens:

 • Formulieren: Je kunt op onze website formulieren invullen om met ons in contact te komen, aanvullende content te downloaden, je inschrijven voor de nieuwsbrief, jezelf inschrijven voor evenementen, en met ons (of onze chatbot) te chatten. Wij vragen dan om de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en naam contactpersoon.
 • Ticket aanmaken: Joheco verwerkt ook je persoonsgegevens indien je telefonisch contact of per e-mail contact met ons opneemt of een ticket aanmaakt via ons servicedesk systeem.
 • Je persoonlijke account: Wanneer je een account wenst aan te maken, vragen wij om de volgende persoonsgegevens: zakelijke e-mailadres. Om in te loggen op je persoonlijke account, wordt gevraagd om je aan te melden met een gebruikersnaam (emailadres) en een wachtwoord van externe Identity providers zoals Microsoft of LinkedIn.
 • Surf- en klikgedrag: We verzamelen informatie over je bezoek aan de Joheco-websites, inclusief de pagina's die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die jouw browser verzendt naar elke website die je bezoekt, zoals je IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van je bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte.

Derden

We hebben de nodige verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze partners. Daarin staan strikte afspraken over welke gegevens worden opgeslagen en verwerkt. Ook laten we niet toe dat jouw gegevens worden gedeeld met derde partijen behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Bezoek aan ons bedrijf

Bij een bezoek aan ons bedrijf wordt u ingeschreven in een bezoekersregistratiesysteem. De gegevens die u hier afgeeft, worden alleen voor beveiligings- en veiligheidsdoeleinden gebruikt en 14 dagen bewaard.

Opname van telefoongesprekken

Inkomende telefoongesprekken naar onze Servicedesk kunnen met het oog op de training en coaching van medewerkers worden opgenomen. Voorafgaand aan het telefoongesprek wordt je hierover geïnformeerd. Deze opnamen worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van deze telefoongesprekken worden 60 dagen bewaard.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van je persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. De gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden zo goed als mogelijk te voorkomen. Onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van je gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van je gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek.

Bewaartermijn

Joheco bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van jouw gegevens. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Sollicitaties

Door je sollicitatie ontvangen wij jouw persoonlijke gegevens. Naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer, CV en motivatiebrief. Verder geef je door het insturen van je sollicitatie toestemming aan ons om een online screening uit te voeren als onderdeel van de sollicitatieprocedure (o.a. LinkedIn etc.).

Joheco slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database voor een periode van 4 weken en met toestemming voor 12 maanden. We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Alleen derden die ons helpen met het vinden van nieuwe collega's hebben soms toegang nodig tot (delen van) je gegevens. We zorgen ervoor dat deze derden zorgvuldig met je informatie omgaan en zich houden aan alle regels.

Joheco en andere websites

Op de sites van Joheco treft je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Joheco kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Wijzigingen in het privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigingen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met je gegevens om gaan raden we je aan om zo nu en dan dit statement door te nemen.

Toegang tot jouw gegevens

Als je vragen hebt of graag wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we jouw gegevens aanpassen of verwijderen.

Contactgegevens

Heb je vragen over jouw gegevens? Of als je wenst te reageren op ons privacy beleid, kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Joheco. We zijn te bereiken via privacy@joheco.nl

Cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ om de goede werking van deze website voor je mogelijk te maken. Een cookie is een heel klein gegevensbestandje dat door een website op jouw computer wordt geplaatst om je als bezoeker te herkennen en om bepaalde gegevens over jouw gebruik van de website op te slaan. Zoals door de gekozen instellingen of voorkeuren.
Specifiek gebruiken wij op deze website cookies om anonieme statistische gegevens verzamelen over het gebruik van de website om deze op basis daarvan te kunnen verbeteren.
Wij gebruiken de hiermee verkregen gegevens verder uitdrukkelijk NIET zonder jouw expliciete nadere toestemming om gegevens over je te verzamelen en/of om die aan derden door te geven, bijvoorbeeld voor advertentiedoeleinden.
Mogelijk dat aanbieders van diensten van derden die je via onze website kunt gebruiken (zoals bijvoorbeeld Google Maps) cookies gebruiken. Daarvoor verwijzen wij je naar de gebruiksvoorwaarden van de betreffende derde. Wij gebruiken deze niet en zijn er ook niet verantwoordelijk voor.
Door middel van het aanpassen van de instellingen van de browser kunt je ervoor kiezen om cookies te weigeren. Hierdoor kunt je een aantal functies op de website / klantportaal niet meer gebruiken en zal je vaker voorkeuren en instellingen moeten aangeven.

Versie: 1.3 – 25-05-2023