De ‘personal touch’ is duidelijk aanwezig in het bedrijf - "Hurtak & Roodhorst Notarissen"

Joheco is een behoorlijk grote, maar geen logge organisatie waarin relaties de ruimte krijgen om zich in een gemoedelijke sfeer te ontwikkelen.

De ‘personal touch’ is duidelijk aanwezig in het bedrijf, waarin de directeur niet als meneer Lommerse wordt aangesproken, maar als Jobert.

Backup

Die toegankelijkheid is bijzonder prettig. Tegelijk is de aard van ons werk als notarissen uiterst vertrouwelijk. Voor ons is het van belang dat de privacy van onze cliënten wordt gewaarborgd. Daarom blijft de backup van onze bestanden altijd bij ons op kantoor. Natuurlijk hebben we een aantal zaken op privacygebied vastgelegd, maar het is ook een kwestie van vertrouwen.

Bescherming

In dat opzicht vertonen onze organisaties duidelijke overeenkomsten. Bescherming van persoonsgegevens is zowel voor Joheco als voor ons essentieel. Dat begrijpen ze bij Joheco als geen ander.
Aldus Mr. Arjan Roodhorst, notaris bij Hurtak & Roodhorst Notarissen.