Is mijn ICT goed voor nu en later? De zorgen van de ondernemer

Als commercieel directeur van Joheco Automatisering, maar met name als ondernemer, zit ik regelmatig bij andere ondernemers aan tafel. Vrijwel altijd gaat het gesprek over de ICT-omgeving van de onderneming: de specifieke (kop)zorgen van vandaag en de algemene uitdagingen die er zijn met betrekking tot ICT. Vaak moest ik daar zelf een onderwerp aan toevoegen dat ik heel belangrijk vind, maar het valt mij op dat (gelukkig) steeds meer ondernemers dit zelf op de agenda zetten.

 

Initiële vragen over ICT

Eigenlijk is er altijd sprake van een acuut probleem als ICT of automatisering het gesprek domineert. Momenteel zie ik dat ondernemers zich zorgen maken over:

  • De staat van het wifinetwerk;
  • verlies van data door cybercrime of onzorgvuldige inrichting van back-ups;
  • compliancy op het gebied van softwarelicenties.

Hoewel de hedendaagse ondernemers door interesse – of noodzaak – goed bekend zijn met algemene ICT-vraagstukken, is er vaak nog een enorm kenniskloof tussen hen en de interne of externe ICT-specialist. Daardoor zitten ze met de vraag of ze het eigenlijk allemaal wel goed hebben geregeld, op ICT-gebied. De vragen gaan in op drie generieke ICT-vraagstukken:

  • Heb ik mijn kosten wel onder controle? En daaraan gerelateerd… Kan het niet goedkoper?
  • Weet ik wel zeker dat ik het op gebied van security goed geregeld heb?
  • Op welke wijze kan – of moet – mijn bedrijf inspelen op technologietrends, zoals cloud, big data, IoT?

Nieuw op de agenda: ICT als onderdeel van de bedrijfsstrategie

Dankzij mijn gesprekken met andere ondernemers, weet ik dat men steeds meer erkent dat ICT niet alleen een kostenpost is die dienstbaar moet zijn aan de uitvoering van operationele bedrijfsactiviteiten. ICT is onderdeel van de strategie en kan een belangrijke asset zijn voor de uitvoering daarvan. Hier komen weer die trends als cloud en Internet of Things om de hoek kijken. Maar hoewel dat regelmatig aan de orde komt, kijken de meeste ondernemers hier met een meer afwachtende houding naar dan de meeste ICT-leveranciers en -media doen geloven. In mijn gesprekken benadruk ik dat het nu misschien nog niet noodzakelijk is om op deze trends in te spelen, maar ze zijn natuurlijk wel belangrijk als we een blik in de toekomst werpen. Want die vraag komt ook vaak:

  • Welke wijzigingen kan – of moet – ik doorvoeren in mijn ICT-inrichting om ook in de toekomst bestaansrecht te hebben, of om mijn bedrijf zelfs te laten excelleren?
ICT nu en toekomst, zorgen ondernemer.jpg

Futureproof met ICT

Echt interessant wordt het als we in het gesprek de tijd en ruimte nemen om een paar jaar vooruit te kijken. Het gaat daarbij altijd primair om de strategie van het bedrijf en welke nieuwe eisen die gaat stellen aan de ICT-omgeving. Denk aan groeidoelstellingen, het tempo van innovatie, de werving van nieuw en jong personeel, export, verhuizingen, etc. Het is met name een onderwerp dat erg relevant wordt als de ondernemer zich geconfronteerd ziet met een nieuwe investering, ongeacht of dat nu hardware, software, telefonie of dienstverlening betreft.

“Het wordt pas echt interessant als we een paar jaar vooruit kunnen kijken. Met name als de ondernemer zich geconfronteerd ziet met een nieuwe investering.”


Met ruim 25 jaar ervaring zijn wij bij Joheco niet alleen in staat de juiste vragen te stellen, maar hebben we dankzij onze brede ICT-dienstverlening ook de antwoorden in huis. Op basis van de vele gesprekken die onze experts en ik voeren met (potentiële) klanten, hebben we diverse scans ontwikkeld. Deze bieden wij aan voorafgaand aan een vernieuwings- of vervangingstraject. Voor een kleine investering brengen we de acute zorgen in kaart (zijn er echt wel problemen met het wifinetwerk? En zo ja, waar zit het probleem?), maken we een totaalscan van de huidige ICT-omgeving en voegen we er desgewenst een roadmap en toekomstfoto aan toe. Gebaseerd op feiten en kansen voor de business.

Wilt u meer weten over onze unieke ICT-scan, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Of download onze infographic met de uitdagingen en vragen die u de komende jaren op uw pad kunt verwachten.

arrow_back Terug naar overzicht