Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT!

De materialen op deze website worden geleverd door Joheco Automatisering (Joheco) als een dienst voor haar klanten en mogen alleen gebruikt worden voor informatieve doeleinden. Enkelvoudige kopieën mogen gedownload worden, onderworpen aan de bepalingen hieronder. Met het downloaden van ieder materiaal van deze website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u de website niet gebruiken of materiaal ervan downloaden.

Auteursrechten
Tenzij anders aangegeven is de informatie op deze site het intellectuele
eigendom van Joheco Automatisering. Copyright © 2012 Joheco Automatisering. Alle rechten voorbehouden. Het is u toegestaan documenten die door Joheco op het World Wide Web zijn gepubliceerd, te kopiëren. Deze toestemming is beperkt tot het niet-commerciële gebruik ervan binnen uw organisatie, en/of alleen voor gebruik voor informatieve doeleinden. Deze toestemming wordt gegeven op voorwaarde dat iedere kopie van deze documenten of uittreksels daarvan de naam van de oorspronkelijke Joheco-auteur draagt en alle kennisgevingen betreffende intellectueel eigendom bevat, inclusief deze kennisgeving betreffende auteursrecht. Het Joheco Automatisering logo en bedrijfsnaam zijn geregistreerde handelsmerken.

Hyperlinks
In het geval dat u een ander website opent via de website van Joheco als een link, is deze niet afhankelijk van Joheco. Joheco heeft geen controle over de inhoud op die website en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie op de niet-Joheco website. Eveneens, de link naar een andere website betekent niet dat Joheco iedere verantwoordelijkheid goedkeurt of accepteert voor de inhoud, of het gebruik, van zulke websites, tenzij anders aangegeven door Joheco. Joheco kan niet aansprakelijk gehouden worden voor ENIGE schade van deze website of ieder andere gelinkte website.

Informatie
Deze website kan andere kennisgevingen betreffende intellectueel eigendom en auteursrecht bevatten, welke allemaal in acht genomen moeten worden. Hoewel Joheco ernaar streeft de nauwkeurigste gegevens te bieden, kunnen er enkele technische onnauwkeurigheden of typografische fouten van tijd tot tijd in voorkomen. Informatie kan gewijzigd of bijgewerkt worden zonder kennisgeving. Deze informatie wordt aangeboden zonder garantie van wat voor soort dan ook.

Afstand van garanties en aansprakelijkheden
De informatie, handleidingen voor het oplossen van problemen, veelgestelde vragen en instructies op deze website zijn alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. De juistheid van informatie, veelgestelde vragen, handleidingen en instructies kunnen variëren, afhankelijk van het type computer en andere factoren. Joheco kan niet en zal niet de volledigheid of nauwkeurigheid van deze handleidingen en instructies garanderen, of hun nut voor ieder bepaald doeleinde. Alle personen of entiteiten die werken met diagnosestellende producten doen dit op hun eigen risico. Onder geen enkele omstandigheid zal Joheco aansprakelijk gehouden worden voor directe, indirecte, incidentele of ieder ander type schade die het resultaat is van het gebruik van de inhoud op deze website.

Licentie voor enkelvoudige kopieën
De materialen op deze website staan onder auteursrecht en ieder onbevoegd gebruik van elk materiaal van de website kan auteursrecht-, handelsmerk- en andere wetten schenden. U mag één kopie downloaden van de informatie of software (materialen), die u op Joheco website hebt gevonden, op een enkele computer alleen voor uw persoonlijke, niet-commerciële, interne gebruik, tenzij u schriftelijk een specifieke licentie hebt gekregen van Joheco die het tegendeel bewijst, of zoals toegestaan door iedere licentievoorwaarde die de individuele materialen begeleiden of die voorzien zijn bij deze materialen. Dit is een licentie, niet een titeloverdracht, en is onderworpen aan de volgende beperkingen: U mag niet:
(a) de materialen aanpassen of deze gebruiken voor enig commercieel doeleinde, of enig publieke uitstalling, prestatie, verkoop of verhuur;
(b) softwarematerialen uit elkaar halen, de techniek omdraaien of demonteren, behalve en alleen in die mate die is toegestaan door de geldige wet;
(c) enig auteursrecht of andere kennisgevingen van intellectueel eigendom verwijderen van de materialen;
(d) de materialen overdragen aan een ander persoon. U gaat akkoord te voorkomen dat de materialen onbevoegd gekopieerd worden.

Eigendom van materialen
Materialen staan onder auteursrecht en zijn beschermd door wereldwijde auteursrechtwetten en handelsvoorwaarden. Ze mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, aangepast, gepubliceerd, bijgewerkt, gepost, verzonden of verspreid op wat voor manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Joheco. Behalve zoals uitdrukkelijk voorzien hierin, garanderen Joheco en diens leveranciers geen enkel uitdrukkelijk of bedoeld recht aan u onder elk patent, auteursrecht, handelsmerk of handelsgeheime informatie. Overige rechten kunnen u schriftelijk door Johecoo verleend worden of elders in de materialen worden opgenomen.

Licentiebeëindiging
Joheco kan deze licentie te allen tijde beëindigen als u de voorwaarden van deze overeenkomst schendt. Bij beëindiging dient u de materialen onmiddellijk te vernietigen.

Informatie over handelsmerken
Het logo van Joheco Automatisering is handelsmerk van Joheco. De handelsmerken van Joheco mogen alleen met toestemming van Joheco publiekelijk gebruikt worden. Eerlijk gebruik van de handelsmerken van Joheco in advertenties en promotie van de producten van Joheco vereist de juiste erkenning.

Retouren
Joheco accepteert geen geretourneerde producten zonder de schriftelijke toestemming van Joheco en alleen dan in overeenstemming met de voorwaarden en instructies van Joheco. De voorwaarden voor het retourneren van producten zijn als volgt:
(a) Koper moet bewijzen dat hij/zij de originele eigenaar is door Joheco de originele verkoopbon/factuur te leveren.
(b) Koper moet een RMA-nummer (Return Material Authorization) bij Joheco opvragen en dit nummer in grote letters op het retourpakket zetten zodat Joheco de levering kan accepteren.
(c) Alle producten moeten in hun geheel worden geretourneerd, in de originele verpakking, met alle gebruiksaanwijzingen en documentatie bijgevoegd.
(d) Alle hardware moet in een originele, wederverkoopbare conditie verkeren. Over alle retouren worden restockingskosten gerekend. Voor alle retouren moet een RMA-nummer worden verkregen. De volgende artikelen kunnen niet worden geretourneerd: software en vracht- en orderkosten.

Weigering van service
Joheco behoudt zich het recht voor service aan ieder persoon of organisatie naar eigen goeddunken te weigeren.

Algemeen
Joheco kan deze Voorwaarden te allen tijde herzien bij het bijwerken van deze stukken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de op dat moment nieuwste Voorwaarden te bekijken, want deze zijn bindend. Bepaalde bepalingen van deze Voorwaarden kunnen vervangen worden door uitdrukkelijk toegewezen wettelijke kennisgevingen of voorwaarden,
geplaatst op bepaalde pagina’s op deze website.

Openingstijden, tijdens kantooruren:
Joheco Automatisering, Hillegom:
Maandag t/m vrijdag 08:30 uur -17:00 uur